PREKLADY, REVÍZIE A POST-EDITING
Uskutočňujem preklady, revízie a post editing z češtiny, slovenčiny a angličtiny.

Víac...

SÚDNE PREKLADY

Súdne preklady overované na Súde v Udine alebo na iných súdoch v rámci regiónu Furlansko-Júlske Benátky.

Víac...

SEKRETÁRSKE SLUŽBY

Sekretárske služby pre taliansky trh.

Víac...

TLMOČENIE A PREKLADY

v oblasti kynológie z českého a slovenského jazyka do jazyka talianského

Víac...

KONZEKUTÍVNE TLMOČENIE

Zabezpečím pre Vás kvalitné tlmočnícke služby z/do talianskeho jazyka a vyjdem v ústrety všetkým Vašim požiadavkám.

Víac...

PORADENSTVO

Riadenie, organizázia, podávanie správ, zostavovanie databázy kontaktov v spolupráci s firmou Seven Partners s.r.o.

Víac...

roky skúšenosti

preložené slová v 2022

hodiny vyučovania v 2022

preložená slová 2013 - 2022

AITI Associazione italiana traduttori e interpreti
clenka jtp
trados studio 2019