Preklady, revízie a post editing

Potrebujete pomoc s prekladom a/alebo revíziou z češtiny, slovenčiny alebo angličtiny v talianskom jazyku?

Uskutočňujem PREKLADY a REVÍZIE z ČEŠTINY, SLOVENČINY a ANGLIČTINY. Prekladám ZÁSADNE do TALIANSKEHO JAZYKA, ktorý je mojím materinským jazykom, čím zaručujem svojim zákazníkom profesionálny a dokonalý výsledok v súlade s ich požiadavkami a potrebami. Len vo svojom materinskom jazyku je, totiž, prekladateľ schopný pochopiť a vyjadriť všetky jazykové odtiene a zároveň vždy zohľadniť komunikačné prvky rôznych druhov dokumentov.

Základné odborné oblasti a špecializácie:

  • Multimédia: filmové titulky televíznych seriálov, bleskové správy pre webové lokality
  • Ekonómia: prieskumy trhu, súkromná dokumentácia, obchodná korešpondencia, daňové priznania, investičné príležitosti, nákladové položky
  • Právo: žiadosť o bezplatnú právnu pomoc, nájomné zmluvy, sťažnosti týkajúce sa dopravných nehôd
  • Cestovný ruch: brožúry, propagačné materiály
  • Osvedčenia: technický preukaz, povolenia udelené Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky na prepravu odpadov cez slovenské územie
  • Ochranné známky/patenty: Ochranné známky Spoločenstva

ČASTÉ OTÁZKY