PREKLADY | REVÍZE | PORADENSTVO | KURZY

Čeština, slovenčina, angličtina, taliančina

www.freepik.com

Preklady, revízie a post editing

Uskutočňujem preklady, revízie a post editing z češtiny, slovenčiny a angličtiny.

Asseverazione in tribunale

Súdne preklady

Súdne preklady overované na Súde v Udine alebo na iných súdoch v rámci regiónu Furlansko-Júlske Benátky.

Sekretárske služby

Sekretárske služby pre taliansky trh

Tlmočenie a preklady

v oblasti kynológie z českého a slovenského jazyka do jazyka talianského

interpretariato ceco italiano

Konzekutívne tlmočenie

Zabezpečím pre Vás kvalitné tlmočnícke služby z/do talianskeho jazyka a vyjdem v ústrety všetkým Vašim požiadavkám.

project management

Project management

Projektový manažment pre iné jazykové kombinácie v spolupráci so skúsenými prekladateľmi.

Konverzačné hodiny

Ponúkam tematické konverzačné hodiny taliančiny šité na mieru podľa potrieb študenta, profesionála alebo milovníka talianskeho jazyka.

Poradenstvo

Riadenie, organizázia, podávanie správ, zostavovanie databázy kontaktov v spolupráci s firmou Seven Partners s.r.o.