Služby

PREKLADY A REVÍZIE

Jazykové kombinácie: čeština, slovenčina a angličtina > taliančina

Základné odborné oblasti a špecializácie:

  • Multimédia: filmové titulky televíznych seriálov, bleskové správy pre webové lokality
  • Ekonómia: prieskumy trhu, súkromná dokumentácia, obchodná korešpondencia, daňové priznania, investičné príležitosti, nákladové položky
  • Právo: žiadosť o bezplatnú právnu pomoc, nájomné zmluvy, sťažnosti týkajúce sa dopravných nehôd
  • Cestovný ruch: brožúry, propagačné materiály
  • Osvedčenia: technický preukaz, povolenia udelené Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky na prepravu odpadov cez slovenské územie
  • Ochranné známky/patenty: Ochranné známky Spoločenstva

PROJEKTOVÝ MANAŽMENT

Projektový manažment pre iné jazykové kombinácie v spolupráci so skúsenými prekladateľmi, ktorí uskutočňujú preklady výhradne do svojho materinského jazyka.

SÚDNE PREKLADY

Súdne preklady overované na Súde v Udine alebo na iných súdoch v rámci regiónu Furlansko-Júlske Benátky.
Možnosť vyzdvihnutia a odovzdania originálnych dokumentov priamo u zákazníka.

TLMOČENIE

Tlmočnícke služby v jazykových kombináciách
ČEŠTINA <> TALIANČINA a ANGLIČTINA <> TALIANČINA

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

KONVERZAČNÉ KURZY TALIANČINY

pre študentov, dospelých a profesionálov organizované na základe zvolenej tematiky a potrieb účastníka kurzu.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________