Konzekutívne tlmočenie

Organizujete pracovné stretnutie s kolegami zo zahraničnej pobočky alebo so zahraničnými zákazníkmi, ktorí hovoria taliansky?

Chceli by ste sa zúčastniť veľtrhu a potrebujete k tomu niekoho, kto plynule hovorí taliansky, aby Vás mohol prezentovať v stánku alebo sprevádzať veľtrhom?

Organizujete kurz v rámci Vašej firmy a potrebujete tlmočníka talianskeho jazyka?

Zabezpečím pre Vás kvalitné TLMOČNÍCKE služby z/do TALIANSKEHO JAZYKA a vyjdem v ústrety všetkým Vašim požiadavkám

Vďaka bohatým dlhoročným SKÚSENOSTIAM a odbornej príprave Vám poskytnem PROFESIONÁLNU a KVALITNÚ službu.

Nech už pôsobíte v akejkoľvek oblasti, pokojne sa na mňa môžete obrátiť s Vašou požiadavkou. Pripravím pre Vás ponuku šitú na mieru podľa Vašich požiadaviek.

Aký je postup?

Pripravím pre Vás cenovú ponuku na základe týchto informácií:

  • O aký druh tlmočenia máte záujem?*
  • V akých jazykoch?
  • Kde sa uskutoční stretnutie/cesta/veľtrh/kurz?
  • Ako dlho bude trvať?
  • Koľko tam bude účastníkov?
  • Máte skúsenosť s podobnými stretnutiami/cestami/veľtrhmi/kurzami?

Aby som sa mohla lepšie pripraviť, oboznámiť sa s tematikou a terminológiou príslušného sektoru, budem navyše potrebovať:

  • firemné dokumenty týkajúce sa tematiky, ktorá súvisí s daným stretnutím/cestou/veľtrhom/kurzom, ako sú napríklad manuály, propagačné materiály, správy atď.
  • prípadne glosáre alebo príslušné terminologické databázy

Napokon, pred samotným TLMOČENÍM vrelo odporúčam osobné STRETNUTIE.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Počas KONZEKUTÍVNEHO TLMOČENIA si TLMOČNÍK zapamätá krátke úseky prejavu, ktoré následne verbálne prevedie do cieľového jazyka. Tento druh tlmočenia sa najčastejšie využíva pri pracovných stretnutiach, na veľtrhoch, či počas firemných kurzov.

V každom jazyku existujú odborné jazyky, ktoré sa využívajú v rámci rôznych odvetví. Ide o osobitné druhy jazyka vyznačujúce sa špecifickou terminológiou a štruktúrami. Každé podnikateľské alebo priemyselné odvetvie sa do určitej miery vyznačuje vlastným odborným jazykom, čiže špecifickou terminológiou, ktorú je potrebné ovládať a porozumieť jej. Zamyslite sa len nad názvami rôznych strojov a výrobkov a uvedomíte si, aké sú určité názvy a výrazy špecifické a koľko je ich veľa. Tiež je potrebné vziať do úvahy, že niektoré pojmy sú VHODNÉ pre určité odvetvie, a naopak NEZROZUMITEĽNÉ a CHYBNÉ, ak sa použijú v inom odvetví. SERIÓZNY a PROFESIONÁLNY tlmočník sa pred TLMOČNÍCKOU zákazkou dôsledne pripraví, vyhľadá si príslušné informácie, vytvorí si GLOSÁR a dôkladne naštuduje jeho obsah, tak aby poznal a následne vedel používať správnu terminológiu.

Odpovedzte na tieto otázky a presvedčte sa tak, či ste sa obrátili na tú správnu osobu: aký výsledok chcete dosiahnuť? Chcete zanechať PROFESIONÁLNY a SERIÓZNY dojem?
V obidvoch prípadoch je Vami spomenutá osoba určite schopná vyjadrovať sa v príslušnom jazyku, vie však pracovať ako TLMOČNÍK? Vie PROFESIONÁLNE a SERIÓZNE vystupovať? Bude sa vedieť správne rozhodnúť, pokiaľ ide o terminológiu a používanie odborných výrazov?

Je potrebné vziať do úvahy predovšetkým miesto konania a dĺžku trvania udalosti.
Cena sa odvíja od počtu hodín s tým, že minimálny počet fakturovaných hodín zodpovedá 3 hodinám. Celodenné tlmočenie predstavuje 7 pracovných hodín a po prekročení 4,5 hodiny sa automaticky počíta celodenná sadzba. Zároveň je potrebné zohľadniť cestovné náklady a prípadné rezervácie, prípadné dni bez pracovného nasadenia (pri pracovných cestách sú to dni alebo častí dní, počas ktorých sa nevyžaduje nasadenie tlmočníka) a náhradu za stratu z príjmov (strata z príjmov počas pracovných ciest z dôvodu časovo náročného presunu na výkon práce a naspäť).

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________