Preklady a revízie

Potrebujete pomoc s prekladom a/alebo revíziou z češtiny, slovenčiny alebo angličtiny v talianskom jazyku?

Uskutočňujem PREKLADY a REVÍZIE z ČEŠTINY, SLOVENČINY a ANGLIČTINY. Prekladám ZÁSADNE do TALIANSKEHO JAZYKA, ktorý je mojím materinským jazykom, čím zaručujem svojim zákazníkom profesionálny a dokonalý výsledok v súlade s ich požiadavkami a potrebami. Len vo svojom materinskom jazyku je, totiž, prekladateľ schopný pochopiť a vyjadriť všetky jazykové odtiene a zároveň vždy zohľadniť komunikačné prvky rôznych druhov dokumentov.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Základné odborné oblasti a špecializácie:

  • Multimédia: filmové titulky televíznych seriálov, bleskové správy pre webové lokality
  • Ekonómia: prieskumy trhu, súkromná dokumentácia, obchodná korešpondencia, daňové priznania, investičné príležitosti, nákladové položky
  • Právo: žiadosť o bezplatnú právnu pomoc, nájomné zmluvy, sťažnosti týkajúce sa dopravných nehôd
  • Cestovný ruch: brožúry, propagačné materiály
  • Osvedčenia: technický preukaz, povolenia udelené Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky na prepravu odpadov cez slovenské územie
  • Ochranné známky/patenty: Ochranné známky Spoločenstva
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ČASTÉ OTÁZKY

Som skúsená odborníčka a spokojnosť zákazník je pre mňa prvoradá. Vďaka neustálemu vzdelávaniu v oblastiach, na ktoré sa špecializujem, mám vždy aktuálne informácie a prehlbujem poznatky v daných tematických oblastiach.

Áno, prekladám VŽDY a VÝHRADNE do talianskeho jazyka, pretože je to môj materinský jazyk. Len vo svojom materinskom jazyku, totiž, dokážeme správne pochopiť a vyjadriť najrôznejšie jazykové odtiene, a z hľadiska komunikácie tak vytvoriť skutočne účinný text.

Môžem Vám s týmto projektom pomôcť a zveriť požadovaný preklad do rúk skúseného kolegu, ktorého materinský jazyk je čeština/slovenčina/angličtina a uskutočňuje preklady v danom jazyku. Preklad budem priebežne monitorovať a zabezpečím, aby bol výsledok kvalitný.

Osobne sa postarám o zverený dokument, zaručím ochranu dôverných údajov a kvalitu konečného textu. Komunikácia prebieha priamo a výhradne so mnou. Medzi zákazníkom a prekladateľom/revízorom nefigurujú ďalší sprostredkovatelia. Projekt zrealizujem ja osobne, od terminologického vyhľadávania, cez preklad až po konečnú revíziu. Zaručujem bezprostrednú a okamžitú komunikáciu.