Překlady a revize

Potřebujete překlad a/nebo revizi z češtiny, slovenštiny, angličtiny do italštiny?

Provádím PŘEKLADY a REVIZE z ČEŠTINY, SLOVENŠTINY a ANGLIČTINY. Překládám VŽDY do mého rodného jazyka, a to je ITALŠTINA. Zajišťuji profesionální a bezvadné výsledky tak, aby byly splněny všechny požadavky a potřeby zákazníka. Jen rodilý mluvčí je ve skutečnosti schopen pochopit a provést všechny jazykové nuance tak, aby byly vždy respektované komunikační vlastnosti daného typu textu.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Hlavní oblasti:

  • Multimédia: titulky k televizním seriálům, flash news pro webové stránky
  • Ekonomická oblast: průzkum trhu, soukromá dokumentace, obchodní korespondence, daňová přiznání, investiční příležitosti, specifikace výdajů
  • Právní oblast: žádosti o právní pomoc, nájemní smlouvy, zprávy o dopravních nehodách
  • Turistika: brožury, propagační materiál
  • Certifikáty: osvědčení o registraci vozidla, povolení od Ministerstva životního prostředí Slovenské Republiky k tranzitu odpadů na Slovensku
  • Značky/patenty: Značky EU
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ČASTÉ OTÁZKY

Jsem odborník připravený v oboru, který dává nejvyšší prioritu péči o zákazníky. Díky procesu celoživotního vzdělávání v rámci mých odborných oblastí, neustále aktualizuji a prohlubuji vztahující se témata.

Ano, překládám VŽDY a POUZE do italštiny, protože je to můj mateřský jazyk. Pouze rodilý mluvčí je schopen porozumět, pochopit a řádně vyjádřit nuance jazyka a vyjádřit tak skutečný text z komunikačního hlediska.

Mohu se postarat o Váš překlad, svěřit je mým nativním kolegům (čeština/slovenština/angličtina), kteří mohou provést efektivní překlad. Postarám se krok za krokem o překlad během celého procesu, aby byl zajištěný konečný výsledek.

Já osobně se postarám o svěřený text a zajistím důvěrnost obsahu a kvalitu výsledného textu. Budete v kontaktu výhradně se mnou a nejsou zde další zprostředkovatelé mezi klientem a překladatelem/revizorem. Budu řídit projekt osobně, počínaje od vyhledávání terminologie přes překladatelský proces až po konečnou revizi. Komunikace bude přímá a bezprostřední.