Tlumočnické služby

Máte obchodní jednání s kolegy ze zahraniční pobočky nebo se zahraničními klienty, kteří mluví italsky?

Chtěli byste se zúčastnit veletrhu a potřebujete někoho s dobrými italskými jazykovými znalostmi, aby Vás zastupoval na Vašem stánku nebo Vás doprovodil během návštěvy?

Organizujete firemní kurz a potřebujete italského tlumočníka?

Jsem schopna nabídnout TLUMOČNICKÉ služby v ČEŠTINĚ a splnit všechny vaše potřeby.

Díky ZKUŠENOSTEM získaným v průběhu let mé činnosti a díky celoživotnímu vzdělávání, výsledek bude PROFESIONÁLNÍ a KVALITNÍ.

Neváhejte mě kontaktovat ať už je Vaše činnost jakákoliv! Připravím kompletní a komplexní řešení pro každou potřebu.

Jak budeme postupovat?

Chcete-li zpracovat nabídku, budu od Vás potřebovat následující informace:

  • Jaký druh tlumočení potřebujete?*
  • S jakými jazyky?
  • Kde se bude konat setkání/cesta/výstava/kurz?
  • Jak dlouho bude trvat?
  • Kolik lidí se bude podílet?
  • Máte již zkušenosti s podobnými setkání/cestami/výstavami/kurzy?

Dále, abych se lépe seznámila s tématem, připravila a použila terminologii, která je v SOULADU s průmyslovým odvětvím/činností, budu vyžadovat, aby mi byly k dispozici dány:

  • Obchodní texty týkající se tématu setkání/cesty/výstavy/kurzu, jako jsou manuály, propagační materiály, zprávy, ...
  • Pokud jsou k dispozici, tak i související jazykové a terminologické sbírky

Nakonec, vždy doporučuji SCHŮZKU před samotným TLUMOČENÍM.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

V průběhu TLUMOČENÍ, TLUMOČNÍK si zapamatuje krátké části projevu a převede je do cílového jazyka. Tento typ tlumočení je zvlášť vhodný pro obchodní jednání, veletrhy, firemní kurzy.

V každém jazyce existuje OBOROVÝ JAZYK nebo SPECIÁLNÍ JAZYK, tzn. obzvláštní rozmanitost jazyka vyznačující se terminologií a speciální konstrukcí. Každý podnikatelský sektor nebo činnost, více či méně výrazná, se vyznačuje právě svým technickým jazykem a tedy specifickou terminologií, kterou je nutné poznat a pochopit. Zamyslíme-li se jen nad používanými jmény strojů a vyráběných produktů, uvědomíme si rozlehlost a zvláštnost některých názvů nebo výrazů. Je možné, že takový termín je dokonale VHODNÝ a v SOULADU v jednom odvětví, ale NESROZUMITELNÝ a NESPRÁVNÝ, pokud je použitý v jiném odvětví. VÁŽNÝ a PROFESIONÁLNÍ tlumočník se před TLUMOČENÍM dokumentuje, provede výzkum, vytvoří a prostuduje GLOSÁŘ, aby se naučil a následně použil správnou terminologii.

Chcete-li najít odůvodnění, odpovězte na tyto otázky: Jaký je výsledek, kterého si přejete dosáhnout? Chcete udělat PROFESIONÁLNÍ a VÁŽNÝ dojem?
Jistě v obou navržených případech ve Vaší otázce se daná osoba bude umět vyjadřovat v jazyce, ale bude umět TLUMOČIT? Bude se chovat PROFESIONÁLNĚ a VÁŽNĚ? Vybere správnou terminologii a použije správné výrazy?

Faktory ke zvážení na prvním místě jsou kde se služba uskuteční a doba trvání.
Vypočtená cena je cena za hodinu, účtuji minimálně 3 hodiny práce. Jeden den tlumočení je 7 pracovních hodin a po překročení 4 a půl hodiny je počítaná denní sazba. Musíte také vzít v úvahu náklady na cestování a možné přenocování, či případné jours chômés (během závazků mimo firmu, dny nebo jejich části, v nichž se předpokládá služba tlumočení) a manque-à gagner (ušlý zisk v důsledku cestování do a z místa plnění úkolů mimo firmu).

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________